Avís legal

El grup patrimonial UISA-SAPI, format per les dues societats Union Inmobiliaria SA i SA de Propiedad Inmobiliaria, compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i a tal fi ha creat el següent Avís Legal:

Informació

UISA-SAPI té el seu domicili en Rambla Catalunya, 16 4t1a 08007 Barcelona

Dades de contacte

UISA-SAPI
Adreça: Rambla Catalunya, 16 4t1a 08007 Barcelona
Tel.: +34 93 317 21 46
Email: info@uisa-sapi.cat

Condicions generals d’ús
L’usuari de la pàgina web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per UISA-SAPI en el moment mateix en què l’usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web de UISA-SAPI pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

UISA-SAPI no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts de la Web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través d’aquesta, ni dels danys derivats de la utilització de la Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

UISA-SAPI ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de la Web; ni respon dels danys i perjudicis, que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

La Web té caràcter merament informatiu, per la qual cosa el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

UISA-SAPI es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés a aquests, ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font) pertanyen a UISA-SAPI. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de UISA-SAPI.

Política de Privacitat

UISA-SAPI protegeix les dades personals segons el que s’estableix en la LOPD i en el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa.

UISA-SAPI garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per UISA-SAPI amb la finalitat, del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com, la gestió, administració, prestació dels serveis de UISA-SAPI. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el Formulari de contacte són de caràcter obligatori.

En cap cas UISA-SAPI no utilitzarà les dades personals dels usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollit en el WEBSITE atorgant un termini raonable per a l’oposició de l’usuari a això.

Els usuaris podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a UISA-SAPI a l’adreça de correu electrònic info@uisa-sapi.cat o bé per correu postal dirigit a Rambla Catalunya, 16 4t1a 08007 Barcelona

UISA-SAPI no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del WEBSITE a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

Enllaços

UISA-SAPI no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten en la nostra Web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Legislació aplicable

La Web es regeix per la legislació espanyola.